Co to znaczy męskość

Stereotypy nie omijają również mężczyzn. Choć przekonania co do tego, jaki powinien być „męski” mężczyzna zmieniają się wraz z upływem lat, to pewne cechy – mimo nowych trendów czy zjawisk kulturowych – pozostają w kręgu pożądanych.
Męskość dawniej kojarzono z siłą fizyczną, odwagą czy dominacją. To mężczyzna „rządził” twardą ręką, głównie jako głowa rodziny, miał również obowiązek zapewniać bezpieczeństwo i utrzymywać ją. W zamian – otrzymywał władzę i posłuszeństwo pozostałych członków stadła. To mężczyzna stanowił jednostkę myślącą racjonalnie, jego osiągnięcia były szanowane a aspiracje – uwzględniane. Wraz z postępującą emancypacją pojęcie męskości uległało stopniowej zmianie. W sferze zawodowej (jak i prywatnej) mężczyzna przesłał rządzić niepodzielnie. Przestał być utożsamiany z alfą i omegą, źródłem większej siły tak fizycznej, jak i moralnej czy intelektualnej. Abstrahując od wyglądu, który oczywiście również się zmienił, męskość zaczęła rozwijać swoje znaczenie. Współcześnie mężczyzna nie jest już jedynym żywicielem rodziny, od którego wszystko zależy. Paradoksalnie sytuacja ta wymaga od niego większej dozy męskości – dojrzałej, zdolnej do kompromisów i odpowiedzialnej. Męskość to także odwaga, również w zakresie przyznawania się do błędów, a także okazywania emocji, empatycznych zachowań. Męskość nie powinna być kojarzona z cechami „macho”, ponieważ w takim znaczeniu wiąże się z dyskryminacją kobiet i ich przedmiotowym traktowaniem. Należy ją natomiast utożsamiać z siłą, wytrwałością i zdecydowaniem, a jednocześnie – z pewną wrażliwością na ludzką krzywdę oraz świadomością swoich ograniczeń. Mężczyzna powinien umieć przejąć inicjatywę, ale musi też pamiętać, by nie narzucać innym swojej woli i poglądów. Współcześnie bycie męskim wiąże się wbrew pozorom z większymi wyzwaniami niż dawniej – bo przede wszystkim – z przekraczaniem stereotypów.

PODZIEL SIĘ: