Gender a rodzina

rodzina

Zarówno w każdej rodzinie, jak i w całym społeczeństwie, płci przypisuje się określone role. Współcześnie przezwycięża się stereotypy ograniczające obie płcie. Jak to się ma do funkcjonowania rodziny?

Różnice między płciami

Od najmłodszych lat życia zarówno chłopcom, jak i dziewczynkom, wpajane są inne zachowania w rodzinie. Nie ulega najmniejszym wątpliwościom fakt, że decydujące znaczenie w określaniu różnic płciowych odgrywają czynniki biologiczne. Jednakże znaczna część różnic wynika z uczenia się, które dodatkowo jest wzmacniane społecznie i transferowane z pokolenia na pokolenie. Tym, co odróżnia płeć męską od żeńskiej, są na przykład systemy wartości, role, sposoby rozwiązywania problemów czy nawet postawy wobec sfery seksualnej. Chłopcy i dziewczynki przeżywają odmienne doświadczenia socjalizacyjne, wskutek czego obie płcie wyposażone są w różne możliwości.

Rodzina wobec zmian ról płciowychkobieta

W ostatnich dziesięcioleciach – głównie za sprawą nurtów feministycznych – znacznie wzrosła świadomość konieczności przezwyciężania stereotypów ograniczających obie płcie, jak również nierówności płciowych. Jesteśmy świadkami wypracowywania wzorców nowych interakcji przez kobiety i mężczyzn. Zmiany w tym obszarze wywierają potężny wpływ na funkcjonowanie współczesnej rodziny. Znacząco rośnie liczba kobiet kształcących się i pracujących zarobkowo, co pociąga za sobą równoległe zmiany w podziale obowiązków domowych. Częściowo zacierają się dotychczasowe role męskie i żeńskie, zmieniają się postawy oraz oczekiwania wobec ról w rodzinie przedstawicieli obu płci. Współczesne rodziny stoją przed koniecznością odkrywania bardziej elastyczne wzory wspólnego życia w harmonii.

Natalia Wieteska

PODZIEL SIĘ: